Obavijest o obrani doktorske disertacije

Gorana Vignjevića, prof. biolog. i kemije, pristupnika sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog studija Zaštita prirode i okoliša naslova,

„Molekularna identifikacija i distribucija vrsta komaraca Anopheles maculipennis kompleks u Hrvatskoj“,
održati će se u ponedjeljak 17. studenog 2014. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Mladen Kučinić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, komentorica i član;
prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, redoviti profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.


Read more >

Javna obrana specijalističkog rada

Javna obrana specijalističkog rada pristupnice Nataše Radojčić naslova „Rasprostranjenost, polinacija i suzbijanje ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na području grada Vukovara“

održati će se u utorak 7. listopada 2014. godine u Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Ulica kralja Petra Svačića 1d s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za obranu specijalističkog rada
1. prof. dr. sc. Ivan Štefanić, redoviti profesor Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Edita Štefanić, redovita profesorica Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, mentorica i član;
3. doc. dr. sc. Melita Mihaljević, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, član
4. doc. dr. sc. Ljiljana Krstin, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana


Read more >

Obavijest o obrani teme doktorske disertacije

Dario Brdarića, dipl.ing. sanitarnog inženjerstva, pristupnika poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog doktorskog studija Zaštita prirode i okoliša

IZLOŽENOST UČENIKA ODABRANIM KEMIJSKIM ONEČIŠĆIVAČIMA I VLAZI/PLIJESNI U UČIONICAMA HRVATSKIH OSNOVNIH ŠKOLA

Utorak, 09. rujan 2014. godine s početkom u 11.30 sati
na Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Odjelu za biologiju
Ulica cara Hadrijana 8/a
predavaonica 201 (P1) – II kat


Read more >

© Zaštita prirode i okoliša