Obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr.sc. Marine Popijač