NATJEČAJ za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2015./2016.

NATJEČAJ za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2015./2016.

Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij zajednički izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Bošković u Zagrebu iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti. Poslijediplomski interdisciplinarni specijalistički studij traje dva semestra (jednu godinu). Završetkom poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zaštita prirode i okoliša stječe se naziv specijalista zaštite prirode i okoliša. Kratica naziva spec. zaštite prirode i okoliša dodaje se akademskom nazivu stečenom na diplomskom studiju i stavlja se iza imena i prezimena osobe (univ. spec. oecol.).

I

Uvjeti za upis na specijalistički  studij:

Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij (u trajanju 8 ili 9 semestara) odnosno diplomski studij kako slijedi:

 1. iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti (studiji biologije, kemije, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, šumarstva)
 2. a) ostalih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje     Vijeće poslijediplomskog studija;
 3. Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog studija najmanje 3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali.

II

Uz prijavu se prilaže :

 1. ovjereni preslik diplome o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju
 2. preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu
 3. dvije fotografije (4×6)
 4. preporuke (ako je prosjek niži od 3,5)
 5. životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja
 6. ovjereni prijepis ocjena o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju odnosno dopunsku ispravu o studiju
 7. dokaz o poznavanju svjetskog jezika
 8. potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine

III

Troškovi poslijediplomskog studija:

 1. Visina školarine iznosi 20.500,00 kn (prvi semestar 10.000,00kn, drugi semestar 10.500,00kn)
 2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj: HR 4325000091102012988; poziv na broj OIB PRISTUPNIKA;
 3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).

IV

Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija objavljen je na http://zpio.unios.hr Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 V

Pristupnici svoje prijave donose osobno ili šalju poštom u roku 30 dana od dana objave Natječaja u tisku na adresu:

Tajništvo poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA, Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ulica cara Hadrijana 8/A,  31 000 Osijek.

Listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski specijalistički studij utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će obaviješteni najkasnije 30 dana nakon zaključenja natječaja.

VI

Sve obavijesti o studiju mogu se dobiti na gore navedenoj adresi ili na broj telefona: 031/399 906, svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 14.00 sati ili na web stranicama: http://zpio.unios.hr


Read more >