Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije Barbare Vlaičević, prof. biolog. i kemije

05.05.2017.
Javna obrana doktorske disertacije „Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša u perifitonu jezera poplavnog područja“ pristupnice Barbare Vlaičević, prof. biolog. i kemije održat će se u ponedjeljak 15. svibnja 2017. na Odjelu za biologiju Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, u predavaonici 319/3kat, s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. doc. dr. sc. Dubravka Čerba, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Renta Matoničkin Kepčija, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
3. doc. dr. sc. Marijana Erk, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član.
4. doc. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Dubravka Čerba


Read more >