Javna obrana teme doktorske disertacije Nataše Radojčić, dipl.ing.biol., univ.spec.oecol.

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova “Atmosferska dinamika peludi na području Vukovarsko-srijemske županije” Nataše Radojčić,dipl. ing. biolog., univ. spec. oecol., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša održat će se u petak 5. srpnja 2019. godine u sobi br. 34/prizemlje Fakuteta agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, s početkom u 10.00 sati.


Read more >

Javna obrana teme doktorske disertacije mr.sc. Jasenke Petrić

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Pojavnost ergot alkaloida u raži u  Republici Hrvatskoj i utjecaj tehnoloških postupaka na njihovo prisustvo u hrani“ mr. sc. Jasenke Petrić pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša održat će se u ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine u sobi br. 401/4 kat Fakuteta agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, s početkom u 12.00 sati.


Read more >