EDUKACIJSKA RADIONICA ZA MENTORE POSLIJEDIPLOMSKOG INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA – Zaštita prirode i okoliša