Javna obrana doktorske disertacije Antonije Kezerle, dipl. ing. preh. tehnolog.