Javna obrana doktorske disertacije Dalie Matijević, dipl. ing. biolog.