Javna obrana doktorske disertacije Vlatka Rožca, prof. biolog. i kemije