Javna obrana teme doktorske disertacije mr.sc. Jasenke Petrić