Javna obrana teme doktorske disertacije mr. sc. Zore Kažimir