Javna obrana teme doktorske disertacije Nataše Bušić, mag. educ. biol. et chem.