Javna obrana teme doktorske disertacije Nataše Radojčić, dipl.ing.biol., univ.spec.oecol.