Javna obrana teme doktorske disertacije pristupnice Lidije Vuković, mag.biol.