Popis aktualnih projekata i mentora dostupnih za izradu doktorskih disertacija / specijalističkih radova

Popis aktualnih projekata Hrvatske zaklade za znanost na kojima je glavni istraživač ili istraživač nastavnik na doktorskom studiju Zaštita prirode i okoliša

Redni brojNaziv projektaGlavni istraživač na projektuNastavnik istraživač na projektu
1Razvoj formulacija novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija kao zamjena za sintetske konvencionalne insekticide dr.sc. Vlatka Rozmandr.sc. Vlatka Rozman
2Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola, ispitivanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitrodr. sc. Lidija Jakobek Barrondr. sc. Lidija Jakobek Barron
3Bioraspoloživost i metabolizam fenolnih tvari iz voćadr. sc. Lidija Jakobek Barrondr. sc. Lidija Jakobek Barron
4Različiti učinci okolišno relevantnih mješavina metal temeljenih nanočestica i pesticida na faunu tla: Nove smjernice za procjenu rizika dr. sc. Branimir Hackenberger K.dr. sc. Branimir Hackenberger K.
5Identifikacija i funkcionalna karakterizacija (eko)toksikološki važnih polispecifičnih membranskih transportnih proteina u zebrici (Danio rerio)dr. sc. Tvrtko Smitaldr. sc. Tvrtko Smital
6Primjena nusproizvoda prehrambene industrije za razvoj funkcionalnih i okolišno prihvatljivih ekstrudiranih proizvoda i aditiva dr. sc. Drago Šubarić dr. sc. Drago Šubarić
7Centromerna genomika beskralježnjakadr. sc. Miroslav Plohldr. sc. Miroslav Plohl
8Satelitska DNA u genskoj regulaciji i ekološkoj adaptacijidr. sc. Đurđica Ugarković dr. sc. Đurđica Ugarković
9Akumulacija, unutarstanično mapiranje i učinci metala u tragovima u akvatičkih organizamadr.sc. Marijana Erkdr.sc. Marijana Erk
10Reconstruction of the Quaternary environment in Croatia using isotope methods - REQUENCRIMdr. sc. Ines Krajcar Bronićdr. sc. Ines Krajcar Bronić
11Zaštitni mehanizmi i učinci flavonoida ugrađenih u nanonosače u modelnim membranama i neuronimadr. sc. Suzana Šegotadr. sc. Maja Detour Sikirić; dr.sc. Darija Domazet Jurašin
12Bioinspirirani materijali - mehanizmi nastajanja i interakcijadr. sc. Damir Kraljdr. sc. Maja Detour Sikirić; dr.sc. Darija Domazet Jurašin
13Procjena prihvatnog kapaciteta za turiste u zaštićenim područjima prirodedr. sc. Tarzan Legovićdr. sc. Tarzan Legović
14Transport i kemodinamika elemenata u tragovima u slatkovodnim i priobalnim sedimentacijskim sustavimadr. sc. Goran Kniewalddr. sc. Nevenka Mikac; dr. sc. Neda Vdović
15Bioindikatori vodenih masa u Jadranudr. sc. Zrinka Ljubešićdr. sc. Ines Petrić Sviličić
16Istraživanje utjecaja otpadnih voda iz farmaceutskih industrija na sastav i profil antibiotičke rezistencije izloženih mikrobnih zajednica u slatkovodnim sedimentimadr. sc. Nikolina Udiković Kolićdr. sc. Ines Petrić Sviličić
17Nanominerali u sedimentima i tlima: formiranje, značajke i uloga u biogeokemijskim procesimadr. sc. Ivan Sondidr. sc. Neda Vdović
18Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenicedr. sc. Dario Novoselićdr.sc. Jasenka Ćosić; dr. sc. Karolina Vrandečić
19Patofiziološke posljedice promjena sastava lipidnih splavidr. sc. Marija Hefferdr. sc. Valentina Pavić
20Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizeladr. sc. Bruno Zelićdr. sc. Ana Bucić-Kojić; dr. sc. Mirela Planinić
21DNA barkodiranje bioraznolikosti faune hrvatskedr. sc. Mladen Kučinićdr. sc. Enrih Merdić

Popis domaćih i međunarodnih projekata na kojima je voditelj nastavnik na doktorskom studiju Zaštita prirode i okoliša

Redni brojNaziv projektaVoditelj/glavni istraživač
1Postrni usjevi u ekološkom ratarenju dr. sc. Bojan Stipešević
2 Entomopatogene nematode u biološkoj kontroli kukacadr. sc. Emilija Raspudić
3Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner)dr. sc. Emilija Raspudić
4Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON-a u zrnu i brašnudr. sc. Jasenka Ćosić
5Systems to reduce mycotoxins contamination of cereals and medicinal plants in order to preservation native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area”dr. sc. Jasenka Ćosić
6Projekt Izrada digitalnih priručnika (ekspertni sustav – WEB format) za uzgoj bilja kroz primjenu u održivom uzgoju ratarskih, povrćarskih, ljekovitih i začinskih kultura na području Općina Biljedr. sc. Mladen Jurišić
7Projekt Inventarizacija okolišnih resursa Općina Bilje s preporukama za izmjene i dopune prostornog Plana uređenja Općinedr. sc. Mladen Jurišić
8Epizootioloških istraživanja nametničkih bolesti u istočnoj Hrvatskoj.dr. sc. Tihomir Florijančić
9Istraživanja ekologije i patologije divljači u području Podunavljadr. sc. Tihomir Florijančić
10Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači dr. sc. Tihomir Florijančić
11Istraživanje nametnika Alaria alata u mesu divlje svinjedr. sc. Tihomir Florijančić
12Unapređenje tehnologije uzgoja pernate divljačidr. sc. Tihomir Florijančić
13Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza (2012-2014)dr. sc. Nada Parađiković
14Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenicedr. sc. Vlado Guberac
15Monitoring i analiza učinkovitosti dovoda vode lateralnim kanalom za potrebe navodnjavanja dr. sc. Lidija Tadić
16Utjecaj melioracijskih kanala na pronos onečišćenja nitratima i zadržavanje onečišćenja u nanosu kanala dr. sc. Lidija Tadić
17Nutritivna svojstva starih, zanemarenih kultivara jabuka s područja Slavonije važna za njihovo očuvanjedr. sc. Lidija Jakobek Barron
18Karakterizacija polifenola u starim kultivarima jabuka dr. sc. Ana Bucić Kojić
19Proizvodnja biološki aktivnih ekstrakata tropa grožđa na ekološki prihvatljiv način dr. sc. Ana Bucić Kojić
20Utjecaj biološke obrade tropa grožđa na ekstrakciju polifenola dr. sc. Ana Bucić Kojić
21Razvoj ljudskih potencijala SWEET – strenghtening woman's entrepreneurship 2013 – 2014 dr. sc. Nada Parađiković
22Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvozadr. sc. Nada Parađiković
23Razvoj ljudskih potencijala SWEET – strenghtening woman's entrepreneurshipdr. sc. Nada Parađiković
24Interakcije gujavica i gljiva u tlu – učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljivadr. sc. Sonja Vila Marić
25Strategies to predict, prevent and reduce the effect of fungal contamination on cereals quality,production and food safetydr. sc. Sonja Vila Marić
26Entomofauna Kopačkog rita dr. sc. Enrih Merdić
27Monitoring i istraživanje komaraca na području Osijeka dr. sc. Enrih Merdić
28Istraživanje komaraca u istočnoj Hrvatskoj u proljeće-ljeto 2013 dr. sc. Enrih Merdić
29Monitoring komaraca u Čepinu dr. sc. Enrih Merdić
30Osijek grad bez komaraca: razvoj prognostičkog modela dr. sc. Enrih Merdić
31Istraživanje zaštićene vrste vodenog kornjaša (Graphoderus bilineatus) u kontinentalnoj Hrvatskoj za potrebe izrade prijedloga potencijalnih NATURA 2000 područja dr. sc. Nataša Turić
32Praćenje vrste dvoprugasti kozak (Graphoderus bilineatus De Geer, 1774) na važnim područjima za očuvanje u RH dr. sc. Nataša Turić
33Trofički odnosi slatkovodne ihtiofaune: ishrana riba u održivim akvakulturamadr.sc. Dubravka Čerba
34Interakcija funkcionalnih sastojaka hrane s kakvoćom dr. sc. Branimir Hackenberger K.
35Ekotoksikolološka karakterizacija tla u okolici izvorišta na području općine Kukunjevac i Jagma te akumulacijskog jezera Raminac dr. sc. Branimir Hackenberger K.
36Utjecaj epigenetičkih promjena izazvanih faktorima iz okoliša na metabolizam dr. sc. Đurđica Ugarković
37Epigenetic Chemical Biology dr. sc. Đurđica Ugarković
38Nutrijenti i razvoj plutajućih makrofita i alga u istočnoj Hrvatskojdr. sc. Janja Horvatić
39Ekofiziološka istraživanja odvodnog kanala Karašica u Baranjidr. sc. Janja Horvatić
40Ekofiziološka istraživanja akumulacije Javoricadr. sc. Janja Horvatić
41Genetički biljezi i uloga atraktanata u regulaciji bronosti hematofagnih dipteradr. sc. Stjepan Krčmar
42Estimation of area affected by inflow of warm water into Peruća lake for positioning of inflow and outflow dr. sc. Tarzan Legović
43Estimation of sustainability of the Popovo minnow at the estuary of river Ombla dr. sc. Tarzan Legović
44EIA Hydroelectric power plant Dubrovnik II dr. sc. Tarzan Legović
45Water level, temperature and currents at the aquaculture site Klenovica dr. sc. Tarzan Legović
46Carrying capacity for tourists dr. sc. Tarzan Legović
47Povećanje inovacijskog potencijala u SEE kroz nova molekularna rješenja u istraživanju i razvojudr. sc. Miroslav Plohl
48Evolucija, osobitosti i funkcionalne interakcije sekvenci satelitnih DNA dr. sc. Miroslav Plohl
49Optimizacija metoda mjerenja radioaktivnosti (3H, 14C, 90Sr, 222Rn) u uzorcima iz okolišadr.sc. Jadranka Barešić
50Isotope Investigation of the Groundwater-Surface Water Interaction at the Well Field Kosnica in the Area of the City of Zagrebdr.sc. Jadranka Barešić
51Istraživanje zagađenja Crnogorskog primorja i Skadarskog jezera organokositrenim spojevima i toksičnim metalimadr. sc. Nevenka Mikac
52Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceabilitydr. sc. Nevenka Mikac
53Identification and characterization of microbial communities showing resistance to the herbicide nicosulfurondr. sc. Ines Petrić Sviličić
54Utjecaj epigenetičkih promjena izazvanih faktorima iz okoliša na metabolizam dr. sc. Đurđica Ugarković
55Trace metals partitioning between water column, suspended material and sediments of the Sava Riverdr.sc. Neda Vdović
56Stanične promjene u vodnih organizama pobuđene metalimadoc.dr.sc. Marijana Erk
57Teški metali u kunjkama-sigurnost prehrane i antropogeni utjecajdoc.dr.sc. Marijana Erk
58Proučavanje povezanosti zagađenja okoliša antibioticima i razvoja rezistencije na antibiotike u ljudskih patogenadr.sc. Nikolina Udiković Kolić
59Biorazgradnja makrolidnog antibiotika azitromicina i njegov utjecaj na sastav i strukturu mikrobne zajednice u pročistačima otpadnih vodadr.sc. Nikolina Udiković Kolić
60Antibiotic resistance on vegetable farms fertilized with dairy cow manure from antibiotic-treated cowsdr.sc. Nikolina Udiković Kolić
61Underwater coastal sea surveyordr.sc. Jasmina Obhođaš
62Tagged Neutrons & Gamma Raysdr.sc. Jasmina Obhođaš
63Monitoring marine Betina dr.sc. Jasmina Obhođaš
64Monitoring marine Punatdr.sc. Jasmina Obhođaš
65Razvoj i primjene nuklearnih analitičkih metodadr.sc. Jasmina Obhođaš
66Razvoj novih kalcij fosfatnih biokeramika za regeneraciju čvrstih tkiva oponašanjem procesa biomineralizacije rakova dr. sc. Maja Dutour Sikirić
67Multifunkcionalne kompozitne presvlake za koštane implantate dr. sc. Maja Dutour Sikirić
68Površinski aktivne tvari, procesi u otopini i na međupovršinama dr. sc. Maja Dutour Sikirić
69Zdravlje u čaši vodedr. sc. Mirna Habuda-Stanić
70Utjecaj kakvoće vode za ljudsku potrošnju na nutritivnu vrijednost dojenačkih mliječnih pripravakadr. sc. Mirna Habuda-Stanić
71Uklanjanje arsena iz vode pomoću nanočesticama funkcionaliziranog adsorbensadr. sc. Mirna Habuda-Stanić