Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije Alena Čuljka, prof.biol. i kemije