Obavijest o obrani teme doktorske disertacije Marine Palfi