Poziv na javnu obranu doktorskog rada mr.sc. Tome Trstenjaka