Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije