Pozivamo vas na javnu obranu specijalističkog rada