Pozivamo vas na javnu obranu teme doktorske disertacije