VAŽNA OBAVIJEST!!

Sve aktivnosti vezane za javne obrane tema doktorskih disertacija i javne obrane doktorskih disertacija prekidaju se do daljnjeg.