Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zaštita prirode i okoliša temelji se na 60 ECTS bodova, odvija se u dva semestra i sadrži:

  • obvezatne predmete
  • izborne predmete (opće ili strukovne)
  • izvannastavnu aktivnost
  • izradu specijalističkog rada

Prvi semestar

Broj Predmet Sati nastave ECTS
1. Obvezatni 20 6
2. Obvezatni 20 6
3. Obvezatni 20 6
4. Izborni 15 5
5. Izborni 15 5
6. Izvannastavna aktivnost 2
90 30

Drugi semestar

Broj Predmet Sati nastave ECTS
1. Izborni 15 5
2. Izborni 15 5
3. Izvannastavna aktivnost 8
4. Izrada specijalistickog rada 12
30 30

Tijekom studija studenti upisuju tri obvezatna (od ukupno ponuđenih pet) i dva izborna predmeta tijekom prvog i dva predmeta drugog semestra čime ostvaruju 38 ECTS. U prvom i drugom semestru studenti moraju ostvariti izvannastavnim aktivnostima 10 ECTS bodova.
U drugom semestru studenti upisuju izradu specijalističkog rada čime ostvaruju 12 ECTS bodova. Ispunjavanjem svih studentskih obveza studenti ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova.


Obvezatni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Fizika okoliša2010556Dr. sc. J. Obhođaš ZS
Prof. dr. sc. T. Legović
Kemija okoliša2010556doc.dr.sc. V. Pavić
Ekologija2010556Prof. dr. sc. O. Antonić
Prof. dr. sc. E. Merdić
Mikrobiologija okoliša2010556dr.sc. I. Perić
Pravo okoliša2015506prof.dr.sc. R. Odobaša

Student minimalno mora ostvariti 18 ECTS bodova.


Izborni predmeti
Opći izborni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste1510505izv.prof.dr.sc. E. Merdić
Izrada projekata zaštite okoliša1510505izv.prof.dr.sc. M. Mihaljević
Geoinformatika i daljinska istraživanja1510055izv.prof.dr.sc. O. Antonić
Modeliranje i optimalno upravljanje okolišem1510055prof.dr.sc. T. Legović

Strukovni izborni predmeti

PredmetSatiPredavanjaSeminariVježbeECTSNositelj predmeta
Akvatični testovi toksičnosti1510055izv.prof.dr.sc. J. Horvatić
Uređenje krajobraza i staništa1510055prof. dr.sc. J. Topić
Kemija voda155555doc.dr.sc. M.Habuda Stanić
Kemija zraka1510055doc.dr.sc. G. Pehnec
Zemljišni resursi1510505Izv.prof.dr.sc. I. Jug
Izv.prof.dr.sc. V. Vukadinović
Biotehnološke metode u poljoprivredi 1510005Prof. dr. sc. V. Guberac,
Prof. dr. sc. S. Marić
Ekološka poljoprivreda1515005Prof. dr. sc. B. Stipešević
Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije1510505Akademkinja V. Piližota
Jedinične operacije u ekološkom inženjerstvu155555Izv.prof.dr.sc. M Planinić
Izv.prof.dr.sc. A. Bucić- Kojić
Tehnologije odlaganja otpada1510505Prof. dr. sc. M. Mulabdić

Student minimalno mora sakupiti 20 ECTS bodova.