Obavijest o obrani teme doktorske disertacije Željke Lončarić, prof.

„Diskretni matematički modeli populacije komaraca (Culicidae) kao ishodišni alat planiranja, provedbe suzbijanja i kontrole” Željke Lončarić, prof. pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštite prirode i okoliša održati će se u petak 28. listopada 2016. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 307 / III kat, s početkom u 12.00 sati.

Voditelj poslijediplomskog studija

Zaštita prirode i okoliša
prof. dr. sc. Enrih Merdić


Read more >

Obavijest o natječaju za izbor bez zasnivanja radnog odnosa

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor nastavnika na poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju

Zaštita prirode i okoliša

bez zasnivanja radnog odnosa

  1. DVA nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija
  2. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija
  3. JEDNOG nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika
  4. TRI nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, znanstvene grane znanost o moru

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu (Obrazac br. 2) koji je objavljen na mrežnoj stranici poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog  studija Zaštita prirode i okoliša ( http://zpio.unios.hr/obavijesti/ ) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i  u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Odjel za biologiju
  • Ulica cara Hadrijana 8/A
  • 31 000 Osijek
  • Sa naznakom „za natječaj ZPIO“

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Obrazac preuzmite ovdje.


Read more >