Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Jasenke Petrić