Javna obrana teme doktorskog rada „Zaštita priobalnog mora od iznenadnog izljeva ulja s brodova“ Marka Juge, mag. ing. naut.