Obavijest o javnoj obrani teme doktorske disertacije