Obavijest o obrani teme doktorske disertacije Ane Amić, prof.biolog. i kemije