Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije Barbare Vlaičević, prof. biolog. i kemije

05.05.2017.
Javna obrana doktorske disertacije „Struktura i razvoj zajednice trepetljikaša u perifitonu jezera poplavnog područja“ pristupnice Barbare Vlaičević, prof. biolog. i kemije održat će se u ponedjeljak 15. svibnja 2017. na Odjelu za biologiju Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ulica cara Hadrijana 8/a, u predavaonici 319/3kat, s početkom u 12.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:

1. doc. dr. sc. Dubravka Čerba, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, predsjednica;
2. izv. prof. dr. sc. Renta Matoničkin Kepčija, izvanredna profesorica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
3. doc. dr. sc. Marijana Erk, viša znanstvena suradnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, član.
4. doc. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, docentica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.

Predsjednica Povjerenstva
doc. dr. sc. Dubravka Čerba


Read more >

Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije mr.sc. Slavice Mustač, dr.vet.med.

Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije “Istraživanje distribucije i kontrole manjeg brašnara, Alphitobius diaperinus (Panzer), u peradarskim farmama
mr. sc. Slavice Mustač, dr. vet. med., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša u ponedjeljak, 30. siječnja 2017. godine s početkom u 12.00 sati na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na trećem katu u predavaonici 319, Ulica cara Hadrijana 8/A, Osijek.


Read more >

Obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr.sc. Marine Popijač

Obrana teme doktorske disertacije pristupnice mr.sc. Marine Popijač naslova „Distribucija 137Cs u organizmima pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) s Banovine i obične jele (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska)” održati će se 23.12.2016. godine s početkom u 13:00h, Odjel za biologiju, predavaonica br. 201


Read more >