Objava doktorskog rada Antonije Kristek Janković, mag. ing. techn. aliment.