Objava doktorskog rada Vlatka Rožca, prof. biolog. i kemije