Održana edukacijska radionica za mentore interdisciplinarnih doktorskih studija