Poziv na javnu obranu doktorskog rada mr. sc. Dijane Ocvirk, polaznice doktorskog studija Zaštita prirode i okoliša