Obavijest o obrani doktorske disertacije

Ivane Kušan, dipl. ing. biolog.-ekolog. i prof. biolog., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša

25. rujna 2015. godine s početkom u 12.00 sati na Odjelu za biologiju, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, III kat – predavaonica 319 (P3), Ulica cara Hadrijana 8/A Osijek


Read more >