Poziv na javnu obranu teme doktorske disertacije

„Primjena metoda vitalne taksonomije u istraživanju bioraznolikosti gljiva odjeljka Ascomycota“ Ivane Kušan, dipl. ing. biolog.-ekolog. i prof. biolog. , pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštite prirode i okoliša održati će se u utorak 19. svibnja 2015. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 307 / III kat, s početkom u 13.00 sati.

Voditelj poslijediplomskog studija

Zaštita prirode i okoliša
izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić


Read more >

Obavijest o obrani doktorske disertacije

Sanje Pintarić, prof.geograf., pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša, naslova
„Utjecaj dušikovog dioksida, ozona i meteoroloških parametara na broj hitnih pregleda kardioloških bolesnika“

održati će se u Petak 29. svibnja 2015. godine, s početkom u 11 sati, u dvorani 3. krila Instita Ruđer Bošković u Zagrebu

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. prof. dr. sc. Tarzan Legović, redoviti profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju i znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Robert Bernat, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, mentor i član
3. doc. dr. sc. Gordana Pehnec, znanstvena suradnica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, komentorica i član;
4. izv. prof. dr. sc. Robert Steiner, izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, član
5. doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. spec. epidemiologije i zdr. ekologije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Zagrebu, član;
6. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.


Read more >

Obavijest o obrani doktorske disertacije

Gorana Vignjevića, prof. biolog. i kemije, pristupnika sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog studija Zaštita prirode i okoliša naslova,

„Molekularna identifikacija i distribucija vrsta komaraca Anopheles maculipennis kompleks u Hrvatskoj“,
održati će se u ponedjeljak 17. studenog 2014. godine na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjelu za biologiju (Ulica cara Hadrijana 8/A), u predavaonici 319 – P3 / III kat, s početkom u 13.00 sati.

Povjerenstvo za javnu obranu doktorske disertacije:
1. izv. prof. dr. sc. Mladen Kučinić, izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Enrih Merdić, izvanredni profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, mentor i član;
3. prof. dr. sc. Đurđica Ugarković, znanstvena savjetnica Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, komentorica i član;
prof. dr. sc. Stjepan Krčmar, redoviti profesor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjela za biologiju, zamjena člana.


Read more >