Javna obrana teme doktorske disertacije mr.sc. Jasenke Petrić

Javna obrana teme doktorske disertacije naslova „Pojavnost ergot alkaloida u raži u  Republici Hrvatskoj i utjecaj tehnoloških postupaka na njihovo prisustvo u hrani“ mr. sc. Jasenke Petrić pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša održat će se u ponedjeljak 1. srpnja 2019. godine u sobi br. 401/4 kat Fakuteta agrobiotehničkih znanosti, Vladimira Preloga 1, s početkom u 12.00 sati.


Prikaži više >

Pozivamo vas na javnu obranu doktorske disertacije mr.sc. Marine Popijač

„Distribucija 137Cs u pitomom kestenu (Castanea sativa Mill.) s Banovine i običnoj jeli (Abies alba Mill.) iz Like (Hrvatska)”

Mr.sc. Marine Popijač, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša u srijedu, 20. lipnja 2018. godine s početkom u 14.30 sati na Institutu Ruđer Bošković, dvorana 3. krila, Bijenička cesta 54, Zagreb


Prikaži više >

Pozivamo Vas na javnu obranu teme doktorske disertacije Antonije Kezerle, pipl.ing.preh.tehnolog

Obrana teme doktorske disertacije pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog  sveučilišnog studija Zaštita prirode i okoliša Antonije Kezerle, dipl.ing.preh.tehnolog. naslova
„Uklanjanje sintetskih bojila metilenskog modrila i kongo crvenila iz vodenih otopina adsorpcijom na pivski trop”
održati će se u
ponedjeljak, 20. lipanj 2018. godine s početkom u 12.30 sati na
Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, -Vijećnica- Ulica Franje Kuhača 20


Prikaži više >