Dokumenti potrebni za Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij

Kalendar sjednica

Preuzmite kalendar sjednica [PDF]

Napomena:
Materijali vezani za sjednicu moraju biti dostavljeni najkasnije 5 radnih dana prije održavanja sjednice.

1. Prijava teme doktorske disertacije

preuzmite obrazac i ispunite dr.sc. -01 [docx]

preuzmite i ispunite formular Prijava teme doktorske disertacije [docx]

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama preuzmite ovdje. [PDF]

NAPOMENA:
Prijava teme doktorske disertacije treba sadržavati sve priloge navedene u formularu Prijava teme doktorske disertacije

Svi obrasci za prijavu teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, u originalu dostavljaju se u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša i prosljeđuje se u elektronskom obliku tajnici doktorskog/specijalističkog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: slustig{a}biologija.unios.hr .

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša donosi prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme, koji se prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije na potvrdu.

Nakon donošenja odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije pristupnik u dogovoru sa članovima Povjerenstva zakazuje termin javne obrane teme doktorske disertacije.

Predsjednik povjerenstva za ocjenu teme ili pristupnik obvezni su obavijestiti Tajnicu studija o datumu javne obrane teme na email slustig{a}biologija.unios.hr.

Termin javne obrane oglašava se na web stranici studija Zaštite prirode i okoliša.

2. Prihvat ocjene teme

preuzmite dr.sc. -02 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu teme doktorske disertacije) [docx]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu teme doktorske disertacije nakon javne obrane teme doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -02) dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu); email: slustig{a}biologija.unios.hr.

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša razmatra ocjenu teme i prosljeđuje Sveučilišnom Vijeću za sveučilišnom poslijediplomske interdisciplinarne studije koji donosi konačnu Odluku o prihvaćanju ocjene teme doktorske disertacije.

3. Predaja doktorske disertacije

preuzmite i ispunite formular Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije – Prilog 1[docx]

preuzmite Temeljnu dokumentacijsku karticu[docx]
pravila za pisanje doktorske disertacije preuzmite ovdje [PDF]

Uz prijavu potrebno je priložiti doktorat u PDF-u (svi dijelovi doktorske disertacije moraju biti u jednoj datoteci).

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša predlaže imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Sveučilišnom Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije koje donosi konačnu Odluku o imenovanju Povjerenstva.

preuzmite obrazac dr.sc. -03 (ispunjava Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije) [docx]

Predsjednik Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -03) dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša i prosljeđuje u elektronskom obliku Tajnici doktorskog studija (obvezno mora biti u PDF formatu).

4. Prihvat ocjene doktorske disertacije

Nakon dostavljenog obrasca dr.sc. -03 i dokumenta prijedlog članova stručnog Povjerenstva za obranu doktorske disertacije

preuzmite i ispunite formular Prijavu za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorske disertacije – Prilog 2 [docx]

Vijeće studija Zaštite prirode i okoliša razmatra ocjenu doktorske disertacije i prijedlog Povjerenstva za javnu obranu doktorske disertacije te ga prosljeđuje Vijeću za poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije koji donosi konačnu Odluku.
Datum i mjesto obrane doktorske disertacije potrebno je dostaviti tajnici studija Zaštite prirode i okoliša na email: slustig[at]biologija.unios.hr

Ukoliko u Odluci nije utvrđen datum javne obrane doktorske disertacije, Predsjednik Povjerenstva datum, vrijeme i mjesto (mora biti u prostorima Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku ili njegovim sastavnicama) javne obrane doktorske disertacije dostavlja Tajnici studija.

Termin javne obrane oglašava se na web stranici studija Zaštite prirode i okoliša.
Pristupnik je obvezan tri uvezana primjerka doktorske disertacije dostaviti u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša.

preuzmite obrazac dr.sc. -04 ispunjava Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije [docx]

Predsjednik Povjerenstva za obranu doktorske disertacije nakon javne obrane doktorske disertacije, ispunjeni, potpisani, originalni obrazac (dr.sc. -04) dostavlja u Tajništvo studija Zaštite prirode i okoliša.

NAPOMENA: Svi dokumeti su predviđeni za rad u Microsoft Office-u od verzije 2007 pa naviše